Skapelsetron.se - Tro eller vetenskap?

Skapelsetron är precis som evolutionsteorin en trosfråga. Ingen kan med de vetenskapliga redskap vi har bevisa att den ena eller andra trosuppfattningen är sann.

Inom kort kommer här att finnas mer information för den som är intresserad av tro och vetenskap. Det kommer också finnas möjlighet att diskutera de videos som vi lägger in. Tills vidare får ni hålla till godo med att se dem och lägga ett bokmärke.

Skapelse Seminarium 1 - Jordens Ålder

Kent Hovind presenterar vetenskapliga bevis för att Jordens ålder är ungefär 6 000 år. Han avslöjar också flera stora brister med The Big Bang Theory samt visar på den religiösa övertygelse som präglar både de som tror på skapelsen och evolutionsteorin. Detta seminarium har några år på nacken men det mesta som presenteras är ändå aktuellt och håller fortfarande trots hård granskning under flera år. Med svensk text.

Skapelsetron.se